Tilbake til gjeldende aktivitetsplan

Aktivitetsplan 2014-2015
Husk å sette av datoene med en gang !
Hvis noen av de avsatte dagene ikke passer for deg, må du snarest gi beskjed til en i styret

DATO STED AKTIVITET

Høst 2014

          
Mandag  18. august Aursmoen barneskole Oppstart etter ferien. Kl. 18.45 til 21.15
Lørdag 30. august Bjørkelangen Bjørkelangen musikkfestival
Søndag 21. sept. Bjørkelangen kirke Synge under gudstjenesten (konfirmantpresentasjon)
Mandag 6.okt. Aursmoen barneskole Åpen korøvelse m/ servering av kaffe og kaker
Lørdag 8. november Skiptvedt Skiptvedt korfestival
Torsdag 11. desember Bjørkelangen kirke Julekonsert sammen med Musikkfestivalen

Vår 2015

....... .......
Mandag 5. januar  Aursmoen barneskole Oppstart etter juleferien, kl. 18.45
Lørdag 10. januar ? Julebord/nyttårsfest
Lør. 7.-Søn. 8. feb. Hadeland Seminar
Mandag 12. mai Årsmøte 2. del av øvelsen
Torsd.28.-Sønd.31.mai Jubileumstur Jubileumstur torsdag til søndag
Man. 15. juni Aursmoen barneskole Siste øvelse før ferien
Juni ? Korstevne el. annet arrangement?

Høst 2015

Man. 17. aug. Aursmoen barneskole 1. øvelse etter ferien
Lørd. 31. okt. ? Jubileumskonserter
Des. ? Julekonsert

Har du noe du ønsker skal bli tatt opp, er det bare å si i fra til en i styret
Styremøter 2014-2015:: 26.juni, 28.aug., 16.okt., 27.nov., 8.jan., 5.mars, 16.april,