Tilbake til gjeldende aktivitetsplan

Aktivitetsplan 2015-2016

DATO STED AKTIVITET

Høst 2015

          
Mandag  17. august Aursmoen barneskole Oppstart etter ferien. Kl. 18.45 til 21.15
Søndag 20. sept. Bjørkelangen kirke Synge ved gudstjeneste (presentasjon av konfirmanter)
14. og 15. nov. Bjørkelangen BVS Jubileumskonsert 15. Rigging forberedelser 14.
Fredag 24.nov. Bjørkelangen kirke Delta under kirkens 90års jubileum
Mandag 14. desember Bjørkelangen kirke Julekonsert

Vår 2016

....... .......
Søndag 3. januar Dugnad - varetelling
Mandag 4. januar  Aursmoen barneskole Oppstart etter juleferien, kl. 18.45
Lør. 6.-Søn. 7. feb. Hadeland Seminar
Lørdag 5. mars Gjestegården/Fjøset Jubileumsfest
Mandag 25. april Bjørkelangen bedehus Korkafe
Mandag 9. mai Aursmoen barneskole Årsmøte 2. del av øvelsen
Lørdag 4.. juni  Bjørkelangen BVS Vårkonsert

Høst 2016

15. aug. Aursmoen barneskole 1. øvelse etter ferien

Har du noe du ønsker skal bli tatt opp, er det bare å si i fra til en i styret
Styremøter 2015-2016: 27.aug., 24.sept., 29.okt., 26.nov., 21.jan., 10.mars, 7.april,