AKTIVITETSKALENDER

Se tidligere års kalendre her:

2015-2016

2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008 
2006-2007
2005-2006

Aktivitetsplan 2016-2017
Husk å sette av datoene med en gang !
Hvis noen av de avsatte dagene ikke passer for deg, må du snarest gi beskjed til en i styret

DATO STED AKTIVITET

Høst 2016

          
Mandag  15. august Aursmoen barneskole Oppstart etter ferien. Kl. 18.45 til 21.15
Søndag 18. sept. Bjørkelangen kirke Synge ved gudstjeneste (presentasjon av konfirmanter)
Lørdag 12. nov. Skiptvedt Skiptvedt festival
Fredag 25. nov. Bjørkelangen kirke Kveldskonsert med SAS janitsjar, kl. 20.00
Søndag 27. nov. Dugnad
Mandag 5. des.  Aurskog Sykehjem Synge julesanger for beboerne på sykehjemmet, kl. 18.00
Mandag 12. des.  Bjørkelangen kirke Julekonsert

Vår 2017

....... .......
Søndag 8.jan. Varetelling, Dugnad
Mandag 16. jan. Aursmoen Barneskole Oppstart etter juleferien
Torsdag 9. feb.  Hemnes Korkafe med Søndre Høland Blandakor
Lør.11 - sønd.12. feb. Hadeland Seminar
Lør.1 - sønd.2. april Bjørkelangen VGS Seminar/Vårkonsert med Jon Lotterud
Søndag 23. april ? Varetelling
Mandag 15. mai Aursmoen Barneskole Årsmøte 2. del av øvelsen
Sesongavslutning

Høst 2017

Aursmoen barneskole 1. øvelse etter ferien

Har du noe du ønsker skal bli tatt opp, er det bare å si i fra til en i styret
Styremøter 2016-2017: 8.aug., 8.sept., 20.okt., 17.nov., 5.jan., 11.feb., 9.mars, 20.april,