Det er rart med stillheten i skogen,
den er aldri fravær av lyd
aldri tom og skremmende,
slik den kan bli i lukkede rom.
Du hører trærnes mjuke risling i vinden,
en korsnebb fløyter sin vemodige tone,
og hakkespetten trommer lydt på tørrhara,
men summen av det hele er likevel stillhet,
en stor ro som kjærtegner trommehinnene
og lar deg høre livet brenne i deg
som suset av flammene på et lys.


Hans Børli

 


"Livet består ikke av å vente ut stormene
Det handler om å lære seg å danse i regnet""Man må ikke spørre om meningen med livet,
man må gi det mening"

Håkon Bleken


"Gleden er som et lys - tenner du det for andre, 
faller skinnet tilbake på deg selv"