I velkomstheftet har vi samlet nyttig informasjon om koret