Tilbake til Hovedsiden
Tilbake til Minneboksiden


Thank you for the music

 Da vi for noen uker siden fikk vite at Ketil skulle slutte som vår dirigent, føltes det som å våkne opp etter en lang drøm – en drøm som har vart i seks år.

”All the leaves are brown and the sky is grey”.


Hvor lenge seks år er, kan måles på så ulike måter, det er like lenge som barn går i småskolen – en uendelighet av tid, så vidt jeg husker.
Et helt liv skulle tas i besittelse.

Det var ”lots of wonderful  games to play” nesten hver eneste dag.  

Men seks år er også omtrent  så lenge som en verdenskrig varer eller som et gjennomsnitts ekteskap holder  eller en mindretallsregjering med usikkert grunnlag klarer å holde sammen.


”Beat the last, beat the fast, beat the rest”


Jeg holder fast på det mer idylliske bildet av småskolen med formbare og entusiastiske barn
ledet av en myndig, humørfylt og kunnskapsrik lærer som noe svært nær det vi nå er i ferd med å avslutte.


”.. solen er så sollig och vattnet är så vått”

Et bilde på hvordan perioden har vært, er et skiflygingshopp, slik det beskrives av de som driver med sånt. Man flyter nedover bakken og det virker som svevet aldri vil slutte. 
Man er som i en boble; tiden står stille og ingenting utenfor har betydning.


”-dagen varer tusen år.”


Men kombinasjonen av luftmotstand og tyngdekraft gjør at svevet må avsluttes like før overgangen.
Så også for oss.

Selv om luftmotstand og tyngdekraft ikke er hovedgrunnen til at Ketil har valgt å slutte, tror jeg da, er det helt normale og forståelige årsaker til at han vil skifte beite etter å ha reist 24.000 km, mer enn halve jorda rundt, med tog og buss gjennom seks år.


”På feil sie’ ta Mjøsa – i buss”


Vi sitter tilbake med en minnebok der det er masse sanger vi har fått lære og mange gode konsertopplevelser å se tilbake på.


”Nykveikte gledelys loga og lyste.”


Men korsang for voksne er litt av et mysterium. Det vi først og fremst har felles er glede ved musikk og å synge, men smaken varierer sikkert sterkt i gruppa. At det da går an å finne et felles multiplum i så mange sanger i ulike genrer er egentlig utrolig og er nok et resultat av hardt arbeid fra en målbevisst dirigent som hele tiden må føle seg frem til hvor landet ligger i gruppen sin.

Det nytter ikke med: ”Du må tro jag jobbar bra fastän inte just i dag, jag gör det helst en annan dag”


 
Men så er det ikke til å legge skjul på at enkelte sanger gjennom disse årene er blitt mer ”utslitt” enn andre etter diverse fremførelser. De har vært greie å gripe til når man ikke har andre alternativer, men skaper mindre og mindre entusiasme, noe som fremførelsen sikkert bærer preg av. Men jeg kan vanskelig tenke meg at ikke dette skjer i alle kor fra tid til annen. 
Og dessuten er det jo slik at noen liker mora og andre dattera -.


”-try your best to smile.” 


En korsangers liv er fylt av høydepunkter, i alle fall som høye toner der registeret slutter for de fleste av oss. Sånn må det vel være.


 
” There’s blaze of light in ev’ry word”


Man utvikler seg heller ikke uten motstand og høye krav, selv om det kan være ubehagelig i øyeblikket. For eksempel har du fått oss til å forstå hvor viktig det er for musikalsk utvikling å lære sangene skikkelig, først som sist. Dessuten at det går an å tenke på det musikalske uttrykket helt fra første øvingsdag og, ikke minst; ”stå blanda!”.


”So let this place be your lifestyle.”


Belønningen kommer til eksamen, Konserten – det egentlige høydepunktet. Gjennom disse seks årene er det blitt rundt 12, pluss enkelte andre opptredener. Selv synes jeg det er vanskelig trekke frem spesielt noen av disse, alle har vært godt og solid gjennomført og det har vært mye applaus, siste vårkonsert inkludert. Samarbeid med profesjonelle musikere har vært en opplevelse, spesielt å oppleve Ketil i en rolle som  dirigent i en større sammenheng.


”Thank you for the music, the songs I’m singing, the joy they’re bringing – who can live without it? What would life be without a song – or a dance?”


Nå er lekekassens fremtid plutselig blitt mer usikker.


”Die Nacht ist kommen, drin wir ruhen sollen;”


Vi spør oss: Hva skjer nå?


”Sometimes it’s hard to relax, but you need to take your time”


Blir løsningen: “kontaktspalteannonser i vår”? 

Aursmoen 30. mai 2011
Ragnar Brekke

 
(for styret i A Cantus)


Arnfinn, Anne G., Ragnar, Birgit A., Thomas, Gunnar         
Sitatene er hentet fra:

California dreaming: ”All the leaves are brown and the sky is grey”.
Teddybears picnic: ”lots of wonderful  games to play”

World of sports: ”Beat the last, beat the fast, beat the rest”

Pippi potpurri: ”.. solen er så sollig och vattnet är så vått”
Kveldssalme: "-dagen varer tusen år.”

Vazelina potpurri: ”På feil sie’ ta Mjøsa – i buss”
Du ser meg i auga: ”Nykveikte gledelys loga og lyste.”
Pippi potpurri:: ”Du må tro jag jobbar bra fastän inte just i dag, jag gör det helst en annan dag”

Come in and stay a while: ”-try your best to smile.” 
Hallelujah: ” There’s blaze of light in ev’ry word”
Come in and stay a while: ”So let this place be your lifestyle.”
Thank you for the music: ”Thank you for the music, the songs I’m singing, the joy they’re bringing – who can live without it? What would life be without a song – or a dance?”
Nachliedt: ”Die Nacht ist kommen, drin wir ruhen sollen;”
Come in and stay a while: "Sometimes it’s hard to relax, but you need to take your time”
Vazelina potpurri: “kontaktspalteannonser i vår”? 

Anne S., Ailin, Randi og Helèn


Mona N., Marianne, Lisbeth og Anne R.


Anne, Ragnar, Birgit A., Roy, Thomas, Rolf og litt av Ketil


Henny, Mona V. og Marit E.


Bente og Lill


Lena N. og Marit S.


Eva, Morten og Gunn


Solveig, Lisbeth P.B., Birgit H.H. og Siri


Anne R., Jan-Iver, Lena V. og Lisbeth P.B.