Tilbake til Dirigent siden


Fra mars 2013 er det

ANDERS TORBERNTSSON

som skal holde orden på oss. 

Anders Torberntsson er frilans pianist og bor i Oslo. 
Med en mastergrad i solo piano fra Norges musikkhøgskole og en bachelor fra Kungl. musikhögskolan i Stockholm, 
er han en flittig brukt kammermusiker og solist i både Norge och Sverige.
Anders har et bredt repertoar som strekker seg fra barokken til vår samtid 
og han skreddersyr program til mange tillstelninger!  
  

 


Vi starter opp høsten 2011 med ny dirigent !

VIBEKE FENESS BERGER

Hun er freelance klassisk sanger og kor-akkompagnatør/repetitør i Østlandsområdet. 
Har privatelever i sang og holder seminarer og kurs i sangteknikk og vokaldannelse for kor.

Hun har sin utdannelse fra: 
Universitetet i Oslo
Sydney Conservatorium of Music
 Musikkhøyskolen i Oslo, etterutdannelse i vokal pedagogikk
  
Vi startet opp høsten 2005 med ny dirigent !

Ketil Jule Bjørnstad Belsaas 

er en inspirerende trønder med en solid utdannelse som vi har stor glede av:

Studert musikk v/ Universitetet i Trondheim  

Korpedagogikk  v/ Lærerhøyskolen i Hedmark
 
Musikk hovedfag v/Universitetet i Oslo og  

Korledelse hovedfag v/ Norges Musikkhøyskole