Under følger et lite utdrag fra undersøkelsen på Luleå tekniska universitet
som er gjengitt på kor.no sine sider ;-)

Det er nå vitenskapelig bevist at personer som synger i kor er mer avslappet og arbeider bedre.

Dorota Lindström ved Luleå tekniska universitet har i en avhandling slått fast at personer 
som er i sangkor er mer avslappet, har det bedre, opplever livskvalitet og er mer bevisst på egne ressurser, skriver svenske Aftonbladet.

De bruker også sin kompetanse mer effektivt. Immunforsvaret deres er bedre og personer som synger i kor orker mer, lærer lettere og har høyere fleksibilitet.

Vil du se hele artikkelen kan du følge denne lenken: (teksten er kopiert inn under lenken)
http://www.prevent.se/arbetsliv/artiklar/artikel.asp?id=2608   


Så påverkar sång människor:

Källa: Dorota Lindström, som baserar resultaten på egen forskning och forskning inom medicin och musikpedagogik.

Körsångare blir effektivare på arbetet

Nu är det bevisat. Körsång är minst lika viktigt i friskvårdsarbetet som motion.
Några företag har insett det och har en egen kör på jobbet.

Allting startade för ett år sedan på en föräldradag i skolan. Kristina Wiklund, konstruktör på ingenjörsföretaget Outokumpu,
lyssnade på barnen som sjöng så att taket lyfte.

- Det var så inspirerande att jag började undersöka möjligheterna att föra in musiken även på vår arbetsplats, säger hon.

Efter lite efterforskning kom hon i kontakt med Skellefteå musikskola. Tillsammans med rektor Britt-Marie Nyström planerades en workshop. Av företagets då 100 anställda kom 60 och provade på gitarrspel, körsång, sambarytmer och för dem som redan kunde ett instrument; orkesterspel. Det resulterade i att företaget bland annat startade en kör som sjunger en timme varje fredag lunch och ett par gitarrgrupper, en nybörjar- och en fortsättningskurs.

- Vi sjunger för att det är kul. Vi tar en kvart av lunchen och resterande 45 minuter är egen tid, säger Kristina Wiklund.

Efter sången brukar stämningen vara uppsluppen.

- Man får en kick, blir glad och märker att man kopplat bort allt annat. Det ger samma behagliga känsla som efter ett motionspass, säger hon.

Britt-Marie Nyström håller med och anser att det här skapar arbetsglädje och är positivt för arbetshälsan. Därför försöker Skellefteå musikskola nå allt fler företag.

- Men fortfarande har företagsledning och andra beslutande funktioner svårt att se att kultur kan främja hälsan, säger hon.

Dorota Lindström har nyligen lagt fram licentiatuppsatsen "Sjung, sjung för livet! En studie av körsång som pedagogisk verksamhet och av deltagarnas upplevelse av hälsa och livskvalitet" vid Luleå tekniska universitet. Hon pekar på att människor som sjunger i kör är mer medvetna om sina egna resurser och använder sin kompetens på arbetsplatsen mer effektivt.

- När glädje, humor och positiv inställning dominerar atmosfären på körrepetitionerna kunde det spåras i kroppen som blev avspänd och välmående på olika sätt. Ett ökat immunförsvar skapar känsla av välbefinnande, sångare upplever sig ha mer ork, inlärning underlättas och flexibiliteten ökar, säger Dorota Lindström.

Genom att delta i körsång lär sig deltagarna också ett systematiskt och målinriktat arbete i grupp. Körsång under en ledare som visar engagemang och yrkesskicklighet leder till att verksamheten utvecklas och medlemmarna växer i sina uppgifter. Engagemanget sprider sig och den positiva upplevelsen av atmosfären tar deltagarna med sig till andra delar av sina liv.