Bildene er tatt av Synne Brekke.    

"Gabriellas sång", damekor m/ Lena som solist
   
 

"Så skimrande var aldrig havet"
Gruppe: Ragnar, Roy, Anne G., Gunn, Arnfinn, Eva, Tonje
og Ketil (ikke i bildet)