Kor med medlemmer
          fra

     
  Aurskog - Høland kommune 

    "En vakker sang,
 børster støvet 
av hjertet"

Svensk ordtak